Tiêu điểm thưởng khi thanh toán dịch vụ
Bước 1: Chọn dịch vụ muốn sử dụng tại màn hình chính ứng dụng hoặc xem tất cả dịch vụ tại mục Xem thêm

Bước 2: Chọn dịch vụ muốn sử dụng

Ví dụ cho dịch vụ Nạp tiền điện thoại ở mục Viễn thông

Bước 3: Nhập thông tin

Nhập Số điện thoại, chọn mệnh giá và nhấn Tiếp tục

Bước 4: Thông tin thanh toán

Kiểm tra thông tin hóa đơn, chọn phương thức thanh toán và nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Tích chọn dùng điểm thưởng cho giao dịch thanh toán, số tiền cần thanh toán sẽ được tự động trừ đi số điểm thưởng sử dụng

Bước 5: Xem chi tiết thông tin điểm thưởng được sử dụng cho giao dịch

- Nhấn vào biểu tượng “hỏi chấm” để xem chi tiết thông tin điểm thưởng.

- Lưu ý số điểm thưởng được sử dụng có thể thay đổi theo chính sách của Ví VNPAY tại các thời điểm khác nhau

Bước 6: Nhập mã PIN

Bước 7: Xác nhận giao dịch

Kiểm tra lại thông tin giao dịch, nhấn Xác nhận.

Bước 8: Giao dịch thành công