Xem lịch sử giao dịch
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Ví của tôi (góc phải bên dưới màn hình)

Bước 02: Chọn Lịch sử giao dịch

Tại màn hình Ví của tôi chọn vào chức năng Lịch sử giao dịch để xem các giao dịch của tài khoản.

Bước 3: Tra cứu giao dịch

Lưu ý: Thời gian tra cứu là 3 tháng gần đây

Bước 4: Chi tiết giao dịch

Chọn giao dịch cần xem để hiển thị màn hình chi tiết giao dịch.