Quên mã PIN
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Ví của tôi (góc phải bên dưới màn hình)

Bước 2: Chọn Cài đặt PIN cho Soft OTP

Bước 3: Chọn Quên mã PIN

Bước 4: Xác thực mã OTP

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn để Xác nhận 

Bước 5: Đặt lại mã PIN cho Soft OTP

Nhập mã PIN mới

 

Bước 6: Đổi mã PIN thành công

Hiển thị màn hình thông báo đặt mã PIN cho Soft OPT thành công, nhấn Đóng