Rút tiền từ Ví về tài khoản ngân hàng
Bước 1: Từ màn hình chính Ứng dụng, nhấn Xem tất cả

Bước 2: Chọn Rút tiền

Tại màn hình dịch vụ, chọn Rút tiền

 

Bước 3: Nhập thông tin

Nhập thông tin số tiền rút, chọn ngân hàng muốn rút tiền về rồi nhấn Tiếp tục

Lưu ý: Hạn mức dịch vụ có thể thay đổi theo từng

thời kỳ

 

Bước 4: Xác nhận thông tin

Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận

Bước 5: Xác thực giao dịch

Nhập OTP được gửi từ tin nhắn rồi nhấn Tiếp tục

Bước 6: Giao dịch thành công

Giao dịch thành công