Nạp từ nguồn tiền liên kết thẻ ATM NAPAS
Bước 1: Chọn Nạp tiền vào Ví

Tại màn hình chính ứng dụng, chọn Nạp tiền

Bước 2: Nhập thông tin

Nhập các thông tin yêu cầu rồi nhấn Tiếp tục.
Lưu ý: Hạn mức dịch vụ có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Bước 3: Xác nhận thông tin

Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận

Bước 4: Xác thực giao dịch

Nhập mã OTP được nhận qua tin nhắn, rồi nhấn Tiếp tục

Bước 5: Giao dịch thành công