Mở tài khoản VietinBank
Bước 1: Tại phần Dịch vụ ở màn hình chính ứng dụng

Chọn Xem thêm

 

Bước 2: Chọn dịch vụ Mở tài khoản VietinBank tại mục Mở tài khoản ngân hàng

Chọn dịch vụ Mở tài khoản VietinBank

Bước 3: Đọc kỹ và tích chọn điều khoản điều kiện

Nhấn Mở tài khoản

Bước 4: Xác thực số điện thoại

Nhấn Đồng ý để xác thực đăng ký mở tài khoản VietinBank trên Ví VNPAY

 

Bước 5: Nhập mã xác thực ngân hàng gửi về số điện thoại đăng ký Ví VNPAY

Nhập mã xác thực ngân hàng

Bước 6: Xác thực điện tử

Chuẩn bị giấy tờ tùy thân và nhấn Chụp ảnh ngay

Bước 7: Đọc kỹ lưu ý khi chụp giấy tờ tùy thân

Nhấn Tôi đã hiểu để bắt đầu chụp

 

Bước 8: Cấp quyền truy cập Camera để bắt đầu chụp ảnh

Bắt đầu chụp ảnh 

Bước 9: Chụp mặt trước của giấy tờ tùy thân

Chụp mặt trước của giấy tờ tùy thân

Bước 10: Chụp mặt sau của giấy tờ tùy thân

Chụp mặt sau của giấy tờ tùy thân 

Bước 11: Đọc hướng dẫn

Sau đó nhấn Bắt đầu chụp khuôn mặt

 

Bước 12: Chụp ảnh khuôn mặt theo hướng dẫn

Chụp ảnh khuôn mặt

Bước 13: Kiểm tra kết quả xác thực

Nhấn Tiếp tục

 

Bước 14: Đọc và tích chọn Thông tin xác nhận FATCA

Nhấn Hoàn tất 

Bước 15: Đăng ký dịch vụ

Nhấn Đăng ký dịch vụ để xác nhận đăng ký các dịch vụ của VietinBank

 

Bước 16: Mở tài khoản VietinBank thành công

Mở tài khoản thành công