Mở tài khoản Eximbank
Bước 1: Tại phần Dịch vụ ở màn hình chính ứng dụng, chọn Xem thêm

Bước 2: Chọn dịch vụ "Mở tài khoản Eximbank" tại mục "Mở tài khoản ngân hàng"

Bước 3: Tại màn hình Giới thiệu, nhấn Đăng ký ngay

Bước 4: Xác nhận thông tin FATCA

Tại màn hình Xác nhận thông tin Fatca, tích chọn các điều khoản điều kiện và các thông tin tương ứng, nhấn Xác nhận để tiếp tục mở tài khoản online

Lưu ý: Nếu khách hàng đã có bản eKYC bằng CCCD gắn chip trên Ví VNPAY đã được phê duyệt thì sẽ chuyển đến bước 11, bỏ qua bước 5,6,7,8,9,10

 

Bước 5: Chọn giấy tờ xác thực

Điền thông tin số giấy tờ, ngày sinh rồi nhấn Tiếp tục

Bước 6: Chụp ảnh mặt trước giấy tờ tùy thân

Bước 7: Chụp ảnh mặt sau giấy tờ tùy thân

Bước 8: Đọc hướng dẫn và nhấn Bắt đầu chụp

Bước 9: Chụp ảnh xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn

Bước 10: Kiểm tra kết quả xác thực

Kiểm tra thông tin xác thực, nhấn Xác nhận

Bước 11: Đăng ký thông tin

Điền các thông tin cá nhân và chọn các dịch vụ muốn đăng ký theo hướng dẫn, nhấn Tiếp tục

Bước 12: Xác nhận đăng ký

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS, nhấn Xác nhận

 

Bước 13: Đăng ký mở tài khoản Eximbank thành công