Lưu hóa đơn và thanh toán
Bước 1: Chọn Thanh toán hóa đơn

Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn chức năng TT hóa đơn

Bước 2: Giao diện thanh toán hóa đơn

Xem ưu đãi hiện có, chọn dịch vụ để thanh toán hóa đơn

Bước 3: Lưu hóa đơn

- Nhấn vào dấu “…” để kiểm tra các hóa đơn đã lưu

- Chọn Thêm hóa đơn để tiến hành lưu hóa đơn mới và thanh toán

Bước 4: Chọn dịch vụ muốn lưu hóa đơn

Bước 5: Chọn Nhà cung cấp và nhập Mã khách hàng

Bấm Xem hướng dẫn để tham khảo cách xem mã khách hàng và tổng đài hỗ trợ

 

Bước 6: Xác nhận giao dịch

- Chọn Đăng ký thanh toán tự động và làm theo hướng dẫn

- Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận.

Bước 7: Xác thực giao dịch

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS

Bước 8: Giao dịch thành công

Hóa đơn đã được thêm vào danh sách Hóa đơn đã lưu và danh sách Thanh toán tự động.