Liên kết thẻ ATM NAPAS
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Thẻ/tài khoản

Bước 2: Bấm Thêm liên kết ngân hàng

Bước 3: Chọn Ngân hàng liên kết

Tại mục Liên kết ngân hàng nội địa, chọn ngân hàng muốn liên kết

Bước 4: Kiểm tra các điều kiện được thông báo

Khách hàng đọc kỹ thông báo, nhấn Đồng ý

Bước 5: Nhập thông tin thẻ

Nhập chính xác các thông tin in trên thẻ rồi bấm Xác nhận

Bước 6: Nhập OTP xác nhận

Nhập OTP được gửi từ tin nhắn rồi nhấn Tiếp tục

Bước 7: Liên kết thẻ ATM NAPAS thành công