Liên kết trực tiếp TPBANK
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Thẻ/tài khoản

Bước 2: Bấm Thêm liên kết ngân hàng

Bước 3: Chọn logo ngân hàng TPBANK

Bước 4: Kiểm tra các điều kiện được thông báo

Khách hàng đọc kỹ thông báo, nhấn Đồng ý

Bước 5: Nhập số thẻ/Số tài khoản muốn liên kết và bấm Tiếp tục

Bước 6: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết, nhấn Xác nhận.

- Nếu liên kết tài khoản: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp

- Nếu liên kết thẻ: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp

Lưu ý: thông tin giấy tờ tùy thân phải trùng với thông tin đã đăng ký tại ngân hàng

 

Bước 7: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết: Tài khoản đăng nhập và mật khẩu E-Banking, nhấn Đăng nhập

Bước 8: Nhập mã OTP xác nhận

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn, sau đó nhấn Tiếp tục

Bước 9: Liên kết ngân hàng thành công