Liên kết trực tiếp VPBANK
Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn Ví của tôi

Bước 2: Chọn mục Liên kết ngân hàng

Bước 3: Chọn Thêm liên kết ngân hàng

Bước 4: Chọn ngân hàng VPBANK

Bước 5: Chọn Đồng ý

Bước 6: Nhập Số thẻ hoặc Số tài khoản và nhấn Tiếp tục

 

 

Bước 7: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết

- Nếu liên kết tài khoản: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp.

- Nếu liên kết thẻ: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp.

Lưu ý: Thông tin giấy tờ tùy thân phải trùng với thông tin đã đăng ký tại ngân hàng.

 

Bước 8: Xác thực liên kết

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn rồi nhấn Liên kết.

 

Bước 9: Liên kết Ngân hàng thành công