Liên kết trực tiếp Techcombank
Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn Ví của tôi

Từ màn hình chính của ứng dụng chọn Ví của tôi.

Bước 2: Chọn mục Liên kết ngân hàng

Chọn mục Liên kết ngân hàng.

Bước 3: Chọn Thêm liên kết ngân hàng

Chọn Thêm liên kết ngân hàng.

Bước 4: Nhấn chọn logo của ngân hàng Techcombank

Nhấn chọn logo của ngân hàng Techcombank.

Bước 5: Chọn Đồng ý

Chọn Đồng ý.

Bước 6: Nhập thông tin

Điền Số thẻ và các thông tin cần thiết, nhấn Xác nhận.

Bước 7: Xác thực liên kết

Nhập mã xác thực được gửi đến SĐT đăng ký và nhấn Liên kết.

Bước 8: Liên kết ngân hàng thành công

Liên kết ngân hàng thành công.