Liên kết trực tiếp MSB
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Thẻ/tài khoản

Bước 2: Bấm Thêm liên kết ngân hàng

Bước 3: Chọn logo MSB

 

 

Bước 4: Kiểm tra các điều kiện được thông báo

Khách hàng đọc kỹ thông báo, nhấn Đồng ý

 

Bước 5: Nhập số thẻ/Số tài khoản muốn liên kết và bấm Tiếp tục

 

 

Bước 6: Nhập thông tin liên kết

Nhập thông tin liên kết, nhấn Xác nhận.

- Nếu liên kết tài khoản: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp.

- Nếu liên kết thẻ: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp.

Lưu ý: Thông tin giấy tờ tùy thân phải trùng với thông tin đã đăng ký tại ngân hàng.

 

Bước 7: Nhập mã OTP xác nhận

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn, sau đó nhấn Liên kết

Bước 8: Liên kết ngân hàng thành công