Liên kết trực tiếp Agribank
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Thẻ/tài khoản

Bước 2: Bấm Thêm liên kết ngân hàng

Bước 3: Chọn Logo ngân hàng Agribank

Bước 4: Kiểm tra các điều kiện được thông báo

Khách hàng đọc kỹ thông báo, nhấn Đồng ý

 

Bước 5: Kiểm tra điều kiện và chọn hình thức liên kết

Khách hàng lưu ý các điều kiện liên kết thành công rồi chọn hình thức liên kết phù hợp.

Bước 6: Nhập thông tin liên kết

- Nếu chọn liên kết tài khoản: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp.

- Nếu chọn liên kết thẻ: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp.

Lưu ý: Thông tin giấy tờ tùy thân phải trùng với thông tin đã đăng ký tại ngân hàng.

 

Bước 7: Đọc điều khoản, bấm Đồng ý và tiếp tục

Bước 8: Nhập mã OTP

Nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn rồi bấm Liên kết

Bước 9: Liên kết ngân hàng thành công