Giới thiệu bạn bè
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Ví của tôi (góc phải bên dưới màn hình)

Bước 2. Chọn Giới thiệu bạn bè

Bước 3: Chia sẻ mã giới thiệu

(Lưu ý: Quý khách có thể kiểm tra trạng thái

định danh, liên kết ngân hàng và thời gian

thực hiện thành công của từng bạn bè đã giới thiệu)

 

Bước 4: Chia sẻ mã giới thiệu

Gửi mã giới thiệu cho bạn bè.
-Tại màn hình đăng ký, người được giới thiệu nhập mã giới thiệu được chia sẻ.