Đổi mật khẩu
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Ví của tôi (góc phải bên dưới màn hình)

Bước 2: Chọn Đổi mật khẩu

Bước 3: Nhập mật khẩu

Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn đổi,

nhấn Xác nhận

 

Bước 4: Đổi mật khẩu thành công

Hiển thị màn hình thông báo đổi mật khẩu thành công, nhấn Xác nhận.

Bước 5: Đăng nhập lại

Quay lại màn hình đăng nhập, nhập mật khẩu mới để tiếp tục sử dụng