Đổi mã PIN
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Ví của tôi (góc phải bên dưới màn hình)

Bước 2: Chọn Cài đặt PIN cho Soft OTP

Bước 3: Chọn Đổi mã PIN

Bước 4: Nhập mã PIN

Nhập mã PIN cũ để xác nhận

 

Bước 5: Đặt lại mã PIN cho Soft OTP

Nhập mã PIN mới

 

Bước 6: Đổi mã PIN thành công