Chat
Bước 1: Chọn chức năng Chat

Từ màn hình chính Ứng dụng, chọn chức năng Chat ở góc dưới màn hình

Bước 2: Tìm kiếm bạn bè để chat riêng hoặc chọn biểu tượng bút ở góc trên bên phải màn hình để tạo Nhóm chat

Bước 3: Nhấn Tạo nhóm để lập nhóm chat

Bước 4: Chọn bạn bè để tạo nhóm chat

Bước 5: Đặt tên và chọn ảnh đại diện nhóm

Đặt tên nhóm, nhấn vào biểu tượng máy ảnh để chọn ảnh đại diện nhóm và nhấn Tạo nhóm

Bước 6: Tạo nhóm thành công, bấm vào khung chat để bắt đầu trò chuyện

Nhấn vào biểu tượng góc trên bên phải màn hình để thêm bạn bè vào nhóm.

 

Bước 7: Các chức năng khác

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn bè/nhóm chat để xem các chức năng tương ứng

 

Bước 8: Chuyển tiền/Yêu cầu chuyển tiền

Tại khung chat riêng với bạn bè, nhấn vào biểu tượng Chuyển tiền/Yêu cầu chuyển tiền (hoặc chọn chức năng tương ứng từ màn hình chức năng ở bước 7)

 

Bước 9: Nhập số tiền, nội dung và chọn Chuyển tiền/Yêu cầu chuyển tiền

Bước 9.1: Tạo yêu cầu chuyển tiền thành công

Bước 9.2: Xác nhận giao dịch chuyển tiền

Kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi nhấn Xác nhận.

Bước 10: Nhập mã PIN

Nhập mã PIN để xác nhận giao dịch

Bước 11: Xác nhận giao dịch

Kiểm tra lại thông tin giao dịch, nhấn Xác nhận.

Bước 12: Giao dịch chuyển tiền thành công

- Nhấn dấu X để quay lại màn hình chat.

- Khách hàng có thể xem lịch sử chuyển tiền/yêu cầu chuyển tiền tại chức năng Lịch sử giao dịch tại màn hình bước 7