Cập nhật thông tin định danh (eKYC)
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn ảnh đại diện (góc trên bên trái màn hình) hoặc chọn mục Ví của tôi (góc dưới bên phải màn hình)

Bước 2: Chọn mục Thông tin tài khoản

Bước 3: Nhấn Định danh ngay

 

 

Bước 4: Nhập mã PIN

Bước 5: Chọn quốc tịch

Khách hàng chọn quốc tịch để thực hiện định danh bằng giấy tờ tùy thân tương ứng, nhấn Tiếp tục

Lưu ý: Hiện tại đối với quốc tịch Việt Nam, khách hàng sẽ chỉ được sử dụng CCCD gắn chip để thực hiện định danh

 

Bước 6: Kiểm tra các điều kiện được lưu ý

Khách hàng đọc kỹ lưu ý, nhấn Đã hiểu

 

Bước 7: Chụp ảnh mặt trước CCCD gắn chip

Bước 8: Nhấn chọn Quét mã QR

Bước 9: Đưa camera vào vùng QR góc phải CCCD gắn chip để quét mã QR

Bước 10: Nhấn Bắt đầu để đọc thông tin trên CHIP

Khách hàng đọc kỹ hướng dẫn đọc thông tin trên CHIP để thao tác đúng

Bước 11: Chờ hệ thống đọc thông tin trên CHIP

Bước 12: Chụp ảnh mặt sau của CCCD gắn chip

Bước 13: Chụp ảnh chân dung

Xem hướng dẫn và nhấn Bắt đầu chụp

Bước 14: Chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn

Bước 15: Kiểm tra thông tin giấy tờ

Kiểm tra và sửa lại thông tin giấy tờ nếu cần, nhấn Hoàn thành

Bước 16: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Tiếp tục

Bước 17: Cập nhật thông tin định danh thành công