Cài đặt thanh toán nhanh
Bước 1: Tại màn hình chính Ứng dụng, nhấn chọn Ví của tôi (góc phải bên dưới màn hình)

Bước 2: Chọn Thanh toán nhanh

Bước 3: Chọn Bật/Tắt chức năng

Lưu ý: Hạn mức dịch vụ có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Bước 4: Chọn Đồng ý

Bước 5: Xác thực bật chức năng

Nhập mã pin để xác thực bật chức năng Thanh toán nhanh.

Nếu quý khách đã cài đặt phương thức xác thực giao dịch là Vân tay/Face ID thì có thể xác thực bật chức năng Thanh toán nhanh bằng hai phương thức này

 

Bước 6: Cài đặt Thanh toán toán nhanh thành công